Samba v dešti
Autor melodie: Zuzana Navarová, Vít Sázavský
Autor textu: Zuzana Navarová
Oficiální nahrávky: Masopust 1986, Stará láska Nerez a vy 1993, Nej, nej, nej 2001

S tmou záclon klinká
dlaň spánkům dá
s tmou v loužích cinká
ve sklech pleská, pleská...

K dešti choulí se
klouže za límce
dlaň než na čelo dá
K dešti choulí se
v šelmu mění se
teplem přede jak já

Vlas po vlásku
hlásek po hlásku - teď
čavadugéj, pavadugéj
v kapce koulí se
koukej, na římse
pleská, pleská
déšť...

K dešti choulí se
klouže po lince
cinká na oknech - samba
Na sklo lepí se
v slídu mění se
v kolenou slábne jak já

V psích nečasech
mám ji ve vlasech
čavadugéj, pavadugéj
tak choulím se
koukej, snažím se
třeskám, pleskám
já....

K dešti choulí se
klouže za límce
dlaň než na čelo dá
K dešti choulí se
v šelmu mění se
teplem přede jak jáVytištěno z databáze písniček Zuzany Navarové www.navarova.wz.cz
Benjamín Skála