Sedávám na domovních schodech
Autor melodie: Saul Chaplin
Autor textu: Josef Kainar
Oficiální nahrávky: Josef Kainar / Karel Plíhal: Nebe počká 2004a; Smutkům na kabát 2005a

Sedávám na domovních schodech
Zpívávám v krásných cizích slovech
kterým jenom sama rozumím
Z komínu stoupá dým

Stíny jdou stíny nebem táhnou
stíny jdou do mých strun mi sáhnou
ke všem písním zapomenutým
z komínů stoupá dým

Všechna hnízda šla už spát
je nutno myslet na návrat
Večerní zvony znějí
Zvolna nota za notou
kráčí svojí samotou
jako černou závějí

Sedávám svou kytaru v klíně
Zpívávám pomalu a líně
neznámá blues hlasem zastřeným
Z komínu stoupá dým