Jako Šántidéví
Dva roky čekali příznivci Zuzany Navarové de Tejada a KOA na nové CD. A čekání se jim určitě vyplatilo. Od "Barev" se mnohé posunulo, dozrálo a narodilo. Autorsky je CD přibližně napůl rozděleno mezi Zuzanu Navarovou d.T. a Mário Biháriho. Jestliže Mário drží standard posledního CD, u Zuzany Navarové je vidět, že se vyhraňuje zejména jako osobnost a to přenáší do své tvorby. Vše je podpořeno jejím bezchybným zpěvem téměř v jakémkoliv hudebním stylu. Nesmím zapomenout ani na hudební doprovod KOA, zdá se mi, že skupina svůj projev neustále zdokonaluje, až cizeluje a má už své svébytné a charakteristické místo v naší hudební scéně.
Úvodní Marie je ve svižném rytmu ruských, nebo slovanských písní s harmonikou a přímočarým textem …Marie má se vracet/co by ses divil/ Marie má se vracet, ta co jsi mydlil/… Píseň Pokojný a jasný je jemná píseň jen s kytarou a klarinetem na pozadí je veršovaná jakoby jednoduše s překvapivými rýmy … učiteli, můj učiteli/ kde jsi mě zanechal, když dny mi málem všecky darmo vypršely/ na neděli zabzučely/ když uletěly… Bagdád je post Maria Biháriho, je zpívaná v rómštině o duši a o domově. V písni Do nebes složila hudbu i text Zuzana Navarová. Je zádumčivá a posmutnělá …Neste mě neste ptáci do nebes/divokým kachnám volám přes vrátka/skřivan ať zanechá mě blízko hvězd/a straky odnesou má zrcátka… Cesta dom' je ve stylu country zpívaná, jak jinak, překvapivě přesně v tomto stylu, přesná ve frázování, prostě zde je Zuzana Navarová nepřekonatelná, chyby neuslyšíte, prostě lahůdka. Ani text není bez zajímavosti, je nad věcí a zároveň věci zlehčuje: …Tahle písnička má jenom čtyři sloky/ a ta třetí sloka vůbec nelhala/protože napadla mě jenom na tři kroky/blátem cestou od Karla Plíhala… Svátek má Žofie je šanson, trochu smutný, jak má správný šanson být a s poselstvím a zajímavě rytmicky vázaným textem: ..Ať nikdy nezkalí se děj/ se vůle, stříbro s cínem/ ať příští jitra tvá jsou jasná / tak jako slunce na vodě … Píseň Jarná od Biháriho je sice zpívaná z větší části slovensky, ale nese si v sobě rómskou duši poetikou i hudbou. Zpívá ji Mário a doprovází se na klavír. Klobouk stejně jako úvodní Marie ve svižném rytmu. Orlice je píseň, kterou si určitě ihned oblíbíte. Křehká hudba a křehký text: …odpusť/ ať nemám vůbec strach/ kéž dýchám na zobáčcích vah… Rytmický Amen se zádumčivým refrénem je opět od Biháriho, opět rómsky, text v překladu obsahuje klasickou etnickou poetiku: …Ptáci letí/ti všechno vědí/nic nechtějí/jen zpívají... Koleda je opět jednoduchá melodicky i textem. Darmo se neříká, že v jednoduchosti je síla. Hudba i frázování trochu připomene styl Jarka Nohavici, píseň je snadno zapamatovatelná a na koncertech si ji budete spolu se Zuzanou Navarovou určitě bez problémů pobrukovat. E drabára doplňuje celkovou hudební mnohotvárnost CD. Je to téměř klasický popový song, zpívaný ve slovenštině a s poslední slokou (jak u Mária jinak) v rómštině. Vřelé díky z pupku je tuším, s židovskými textovými prvky a opět - hudba i zpěv - to je prostě lahůdka. Jablko je od Mária a je to cikánská klasická balada a je v ní všecko, jak má být, radost i stesk. Dosud na CD chybělo blues. Napravuje to šanson Zatím hodně pus ….Je mi fajn, ať není hůře/k nohám pes mi přileh´, á/je mi fajn a ty svý Důře/ řekni ať mě vynechá … Bohyně míru (Jako Šántidéví), podle které se CD jmenuje, doplňuje hudební mozaiku z oboru world-music. Je hraná v jediném akordu, text obsahuje jediný výraz - šántidéví ví. A bonus nakonec - Vrabčák čaroděj a neptejte se mě, jakým jazykem je zpívaná….
CD Jako Šántidéví bude určitě patřit k tomu nejlepšímu, co v letošním roce hudební nakladatelství vyprodukovala. Zvlášť významný zážitek bude určitě živý koncert skupiny. Ten si přízvnici Zuzany Navarové a KOA určitě vychutnají. Jen ještě malou poznámku k obalu CD. Nemám nic proti experimentu. Tisk na pergamenu je velmi originální, ale forma by neměla pokazit záměr. Většina textu obalu je téměř nečitelná, zvláště provedení ve světle modré, nebo světle oranžové. Chcete-li si těžce nabyté informace zkontrolovat s informacemi webu vydavatele, tož ouha! Tam je pořadí písní jiné, názvy ne zcela odpovídají a další weby to lehkomyslně papouškují. Tady vám doporučuji velkou, ale skutečně velkou trpělivost.Psáno pro Internetfolk.cz 4.11.2003
Josef Vančura
Stránka s článkem: www.indiesrec.cz/Document.asp?DocID=132
www.indiesrec.cz