Podívej
  1. Lakomá
  2. Podívej se do mě
  3. Prstýnek
  4. Buď mou nadějí
  5. Nespi a vstaň
  6. Když je mi nejhůře
  7. Za sebou
  8. Tak tohle je láska
  9. Muž a pes
10. Dívka, která spí jen tak
11. Dnes už vím
12. Tak to jest
13. Most vzpomínaní