Morytáty a balady
  1. Píchl on ju do bočka
  2. Cose stalo nově
  3. Trudova žena
  4. Poslechněte panny
  5. Vandrovali tři pěkní mládenci
  6. Poslyšte lamentaci
  7. Nad humnama
  8. Vandrovala Kačenka
  9. Co se stalo v Rataji
10. Šly děvčátka na jahody
11. Nová píseň
12. Za vodou
13. Zabila panička pána
14. Píchla ho do krčka
15. Na dušičky vzpomínejme