Mami, já vodu nechci
Autor melodie: Zuzana Navarová
Autor textu: Zuzana Navarová
Oficiální nahrávky: Barvy všecky 2001

Jak jsou si všichni podobní
když nade mnou se skláníš
těch polomů těch povodní
kdo za krysu, kdo za myš

Jak jsou si všichni podobní
když nade mnou se lekáš
jak slova báby porodní
když řekne: jen to nekaž
spěcháš...

Džal palo foros
Džal paňi, džal
Mamo, me la na kamav

Jak jsou mi všichni nablízku
to archa v horách kotví
tak podvečerem na whisku
jdou se mnou moji mrtví

Džal palo foros...
Džal paňni, džal paňi
dža more
Mamo, mel na kamav

Jak jsou si všichni podobní
když nade mnou se skláníš...

Jak jsou si všichni podobní
když nade mnou se lekáš...

Džal...

Tak je mi všechno daleko
i polibky i facky
už hoří keř, už taje kov
už slyším křičet racky
Džal...
Městem valí se voda
Džal...

Džal...
Mami, já vodu nechci
Džal...


Stáhnout zvukovou ukázku z www.nerez.sk