Kamínek
Autor melodie: Mário Bihári
Autor textu: Mário Bihári
Oficiální nahrávky: Barvy všecky 2001a, Mário Bihári & Bachtale Apsa: Bachtale Apsa 2011b

Garuvav baroro
na čhivá les pale
ikerav les andro vast
Jon hi bachtale
Dava les mra pheňora
joj hi mek tikňori
joj a kanak hasal
prindžarel s'oda hi

Ma dara, čhajori
iker tuke bar
ma mar la, rakloro
joj na chalovela
Dava les mra pheňora
joj hi mek tikňori
joj a kanak hasal
prindžarel s'oda hi

Tu khel, Roma, adaj khelen
savore te gilaven
jaj, o čhavore na roven
piraňoren čumiden
Me na džav khere, me som adaj
lačhe Romen prindžarav
ma rov kanak, mri čhajori
khelaha

Khelen, Romale
khelen čhavale
jaj, savore te gilaven
joj hi bachtale


Překlad:
Schovám kamínek
nehodím ho zpátky
držím ho v ruce
a oni jsou šastní
Dám ho své malé sestřičce
je ještě maličká
směje se
a ví, co to znamená

Neboj se, děvčátko
drž si kámen
nebij ji, chlapče
ona neporozumí

Tancuj, Rome, tady se tancuje
a všichni zpívají
kluci nebudou brečet
frajerečky líbají
Nejdu domů, zůstávám tady
dobré lidi poznávám
Neplač, moje děvčátko
zatancujeme si

Tancujte, Romové
tancujte, chlapci
a všichni zpívají
oni jsou šastní


Stáhnout zvukovou ukázku z www.nerez.sk