Hrajou smyčce
Autor melodie: Zuzana Navarová
Autor textu: Zuzana Navarová
Oficiální nahrávky: Koa: Dobře nám 2008

Řekni, jestli tohle přebolí
že když slza skane svíčce
že mně v hlavě hrajou violy
že mně v hlavě hrajou smyčce

Řekni, jestli tohle přebolí
kapka na okenní kličce
projdeš vzpomínky i okolí
a mně hlavně hrajou smyčce

Řekni, přejdem z viol na cella
dřív, než Michal svůj meč tasí
a že Monika je Načeva
tak mně v hlavě broukaj basy

Řekni, jestli tohle přebolí
že když slza skane svíčce
že mně v hlavě hrajou violy
že mně v hlavě hrajou smyčce

Řekni, i kdybys to věděla
nebe každou žízeň zhasí
piš nám za uši i na čela
ať jsme pro či kontra basy

Řekni, jestli tohle přebolí
promluv lenivě, či břitce
zkus to ty anebo kdokoli
jen když v hlavě hrajou smyčce

Le-le-lo léj

Řekni, jestli tohle přebolí
třeba když mi řeknou, kliď se
řekni to anebo cokoli
ať mně v hlavě hrajou smyčce


Pozn.: Poslední sloka se nachází pouze v knize Andělská počta.