Crin hirsuta
Autor melodie: Sara González
Autor textu: José Martí
Oficiální nahrávky: Co se nevešlo... 1991, Caribe 1992

¿Qué como crin hirsuta de espantado
Caballo que en los troncos secos mira
Garras y dientes de tremendo lobo,
Mi destrozado verso se levanta?...
Sí pero, ¡se levanta! A la manera,
Como cuando el puñal se hunde en el cuello
De la res, sube al cielo hilo de sangre.
Sólo el amor engendra melodías.Převyprávění textu do češtiny (Zuzana Navarová):

Zježená hříva

Že jak zježená hříva splašeného
koně, jenž skrz suché křovisko zírá
na hnáty a zuby strašného vlka,
můj krutě poničený verš vstává?...
Ale ano, vstává! A to způsobem,
jako když se dýka noří do šíje
dobytka, stříká k nebi krvavá nit.
Jedině láska plodí melodie.

Stáhnout zvukovou ukázku z www.nerez.sk